Дорнод аймгийн ИТХ-ын АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДАС

Төлөөлөгч товхимлын шинэ дугаар хэвлэгдлээ

2015-05-08 12:20
Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас бэлтгэн гаргадаг Төлөөлөгч товхимлын шинэ дугаар хэвлэгдэн гарлаа.
Сар бүр тогтмол гардаг уг товхимлоор Хурлын Ажлын алба, Бодлогын хороод, төлөөлөгчдийн үйл ажиллагааны талаар иргэдэд нээлттэй мэдээлдэг билээ. Энэ удаагийн дугаарт:
•    Эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн бодлогын үндсэн чиглэлийн загвар
•    Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 2015 оны үндсэн чиглэл
•    Бодлогын хороодын 04 дүгээр сарын хурлын мэдээлэл зэрэг багтлаа.

Та бүхнийг нутгийн өөрөө удирдах байгууллага болох аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралтай нягт харилцаа холбоотой ажиллахыг хүсье.


2015-05-08 12:20

Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..

Сумдууд