Дорнод аймгийн ИТХ-ын АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДАС

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын бодлогын хорооны чиг үүрэг, гишүүд

2016-10-15 00:09

. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын бодлогын хороо

·         Ойн нөөцийг зүй зохистой ашиглах, хамгаалах, нөхөн сэргээх

·         Агаарын бохирдлыг бууруулах

·         Ан амьтны агнуурын нөөцийг зүй зохистой ашиглах, биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах

·         Аялал жуучлалын асуудлууд

·         Бүс нутгийн бизнесийн таатай орчинг бүрдүүлж, гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтыг тэнцвэртэй нэмэгдүүлэх нөхцлийг судлах

·         Төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ

·         Байгаль орчинд хоргүй, хаягдалгүй технологи нэвтрүүлэх

·         Хог хаягдлыг бууруулах, зайлуулах, боловсруулах, устгах

Байгаль орчиныг хамгаалахад нутгийн иргэдийн оролцоог дээшлүүлэх, байгаль орчныг хамгаалах олон нийтийн зөвлөлийн ажил

1.   Байгаль орчин, аялал жуулчлалын бодлогын хороо -

 

  Р.Зоригтбаатар

Б.Базаргүр

Н.Базаррагчаа

    Н.Хүрэлбаатар

С.Дэлгэр

Н.Батзориг

О.Хүрэлбаатар


2016-10-15 00:09

Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..

Сумдууд