Дорнод аймгийн ИТХ-ын АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДАС

Төсөв, эдийн засгийн бодлогын хорооны гишүүд

2016-10-25 11:37

                                     Төсөв эдийн засгийн бодлогын хороо

Аймгийн эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үндсэн чиглэл

Аймгийн төсөв, түүний гүйцэтгэл

Төсвийн зарлагыг бууруулах бодлого, гүйцэтгэлийн хяналт

Үйлдвэрлэлийг сэргээх, хөгжүүлэх татварын баазыг өргөжүүлэх

Хөрөнгө оруулалтын таатай орчин бүрдүүлэх, тэргүүлэх чиглэлийг тодорхойлж, хөрөнгө оруулалтыг идэвхжүүлэх

Жижиг, дунд үйлдвэр хоршоог хөгжүүлж ажлын байрыг нэмэгдүүлэх, хүн амын орлогыг нэмэгдүүлэх

Татварын баазыг өргөжүүлэх, төсвийн орлого нэмэгдүүлэх, бүрдүүлэх

Төсвийг зохистой хуваарилах, зардлыг /халаалт, гэрэл цахилгаан, тээвэр г.м/ хэмнэх

Орон нутгийн арилжааны банкны салбартай хамтран ажиллах, хөгжүүлэх, банкны чадавхийг дээшлүүлэх

Статистикийн мэдээллийг боловсронгуй болгож, иргэдэд мэдээлэх

Үнийн өсөлтийг хязгаарлах бодлого

Хөгжлийн хөтөлбөр, бүсчилсэн хөгжил хөтөлбөр, төсөл боловсруулах, хэрэгжүүлэх, зээл тусламжийн хөрөнгийн ашиглалт

Зах зээлийн эдийн засгийн бүтцийг хөгжүүлэх

Аудитын болон санхүүгийн хяналт шалгалт

Төрийн болон орон нутгийн өмч, өмч хувьчлал

Дотоод, гадаад худалдааг хөгжүүлэх бодлого

Шударга бус өрсөлдөөнийг хязгаарлах бодлого

Хөрөнгө оруулалтыг дэмжих бодлого

Үнэт цаас, даатгалын асуудал

Эдийн засгийн чөлөөт бүсийн асуудал


 

Төлөөлөгчдийн нэр

Албан тушаал

Утасны дугаар

1

Б.Гэрэлт-Од

Дарга

99582070

2

Л.Түвдэнням

Гишүүд

99589559

3

Б.Мөнх-Оргил

Гишүүд

99088190

4

Я.Насандэлгэр

Гишүүд

99581156

5

Ч.Дамдинсүрэн

Гишүүд

80888446

6

О.Хүрэлбаатар

Гишүүд

99589595

7

Т.Доржоо

Гишүүд

96580001

8

Д.Баттулга

Хариуцсан ажилтан

88575834


2016-10-25 11:37

Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..

Сумдууд