Дорнод аймгийн ИТХ-ын АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДАС

Он гарснаас хойш 1.6 тн алт худалдан авлаа

2019-04-28 16:20

Он гарснаас хойш 1.6 тн алт худалдан авлаа

Огноо: 2019/04/26

Он гарснаас хойш 2019 оны 4 дүгээр сарын 25-ны өдрийг хүртэл Монголбанкны худалдан авсан алтны хэмжээ 1.6 тонн байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 1.5 тонноор бага буюу 48%-иар буурсан үзүүлэлттэй байна.

Ашигт малтмалын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт орсноор /АМНАТ 5% болсоноос хойш/ буюу 2019 оны 4 дүгээр сарын 8-ны өдрөөс 2019 оны 4 дүгээр сарын 25-ны өдрийн хугацаанд 837 кг алт худалдан авсан нь өмнөх оны мөн үед 753 кг алт худалдан авснаас 84 кг-аар их буюу 11%-иар өссөн үзүүлэлт юм.

2018 оны 1 сараас 2019 оны 4 сарын 25-ны өдрийг хүртэл Монголбанкны алт худалдан авалтын сарын мэдээг дараах график 1- т үзүүллээ.

График 1. Монголбанкны алт худалдан авалтын сарын мэдээ /2018-2019 он/

1990 оноос 2019 оны 4 сарын 25-ны өдрийг хүртэл Монголбанкны алт худалдан авалтын жилийн мэдээг дараах график 2 -т үзүүллээ.

График 2. Монголбанкны алт худалдан авалтын жилийн мэдээ /1990-2019 он/


2019-04-28 16:20

Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..

Сумдууд