Дорнод аймгийн ИТХ-ын АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДАС

"Төлөөлөгч" товхимлын шинэ дугаар гарлаа

2015-04-07 15:18

Аймгийн ИТХ-аас бэлтгэн гаргадаг "Төлөөлөгч" товхимлын 03/2015 дугаар бэлэн боллоо.
Энэ удаагийн “Төлөөлөгч” товхимлоор Иргэн танд аймгийн төсвийн тодотгол болон “Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2015 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл”-ийг тодотгон бүрэн эхээр нь 4 бүтцээр ангилан хүргэж байна.

1. Хүний хөгжлийг дэмжих
2. Аймаг, орон нутгийн хөгжил буюу амьдрах орчныг сайжруулах
3. Эдийн засгийн тогтвортой хөгжлийг хангах
4. Төрийн үйлчилгээг чанартай боловсронгуй болгох

Та бүхнийг нутгийн өөрөө удирдах байгууллага болох аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралтай нягт харилцаа холбоотой ажиллахыг хүсье.


2015-04-07 15:18

Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..

Сумдууд