Дорнод аймгийн ИТХ-ын АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДАС

. Үйлдвэр, хүнс, хөдөө аж ахуйн бодлогын хорооны чиг үүрэг, гишүүд

2016-10-22 00:34

. Үйлдвэр, хүнс, хөдөө аж ахуйн бодлогын хороо

·         Эрчимжсэн аж ахуйг хөгжүүлэх бодлого боловсруулах

·         Усалгаатай газар тариаланг хөгжүүлж, бага талбайгаас их ургац авах

·         Малчдын амьдрал ахуйг дээшлүүлэх зорилгоор бичил зээлд хамруулах

·         Усны нөөцийг зүй зохистой ашиглах, хамгаалах

·         Газар тариалангийн техник, технологийг шинэчлэх

·         Хүн амын хүнсний хангамж, чанар эрүүл ахуй

·         Жижиг дунд үйлдвэрлэл, хоршоог хөгжүүлэх, хүн амын орлогыг нэмэгдүүлэх бодлого

1.   Үйлдвэр, хүнс, хөдөө аж ахуйн бодлогын хороо

Д.Базаргүр

Н.Базаррагчаа

М.Бас-Эрдэнэ

У.Ганхуяг

Т.Доржоо

З.Гэрэлт-Од

Ж.Цогтбаатар


2016-10-22 00:34

Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..

Сумдууд