Дорнод аймгийн ИТХ-ын АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДАС

Зам тээвэр, эрчим хүч, газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын бодлогын хороо

2016-10-22 00:41

Зам тээвэр, эрчим хүч, газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын бодлогын хороо

·         Барилгын материал үйлдвэрлэл

·         Орон сууц хөтөлбөр

·         Зураг төсөл

·         Барилга, хот байгуулалт, нийтийн аж ахуйн салбарт гадаад орны зээл тусламжаар хэрэгжиж буй төсөл хөтөлбөр

·         Түлш, эрчим хүч

·         Зам тээвэр

·         Газар, эзэмшилт, ашиглалт, хамгаалалт

·         Орон сууц, нийтийн аж ахуй

·         Аялал жуучлал, түүний дэд бүтцийн хөгжил

·         Мэдээлэл, технологийн хөгжил, харилцаа холбоо, шуудан

·         Техник, технологийн шинэчлэл

·         Аж үйлдвэр

·         Барилга, хот байгуулалт

    Зам тээвэр, эрчим хүч, газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын бодлогын хорооны дарга, гишүүд

 Н.Батзориг

Л.Түвдэнням

Б.Гэрэлт-Од

Б.Базаргүр

Ц.Баярхүү

Ж.Энхцэцэг

Ж.Цогтбаатар2016-10-22 00:41

Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..

Сумдууд