Дорнод аймаг

Дорнод аймаг

Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

Өмнөх хуралдааны тогтоол


нийт 58

"Ногоон гудамж" төсөл хэрэгжүүлэх тухай

2023-01-05 352
"Ногоон гудамж" төсөл хэрэгжүүлэх тухай

"Хүн болох багаасаа" хүүхдийн гадаад хэлний сургалтын төсөл хэрэгжүүлэх тухай

2022-12-02 285
"Хүн болох багаасаа" хүүхдийн гадаад хэлний сургалтын төсөл хэрэгжүүлэх тухай

"Хүн болох багаасаа" авьяас сургалтын төсөл хэрэгжүүлэх тухай

2022-12-02 342
"Хүн болох багаасаа" авьяас сургалтын төсөл хэрэгжүүлэх тухай

"Хүн болох багаасаа" спортын сургалтын төсөл хэрэгжүүлэх тухай

2022-12-02 305
"Хүн болох багаасаа" спортын сургалтын төсөл хэрэгжүүлэх тухай

"Жимсний мод тариалъя" төсөл хэрэгжүүлэх тухай

2022-12-02 289
"Жимсний мод тариалъя" төсөл хэрэгжүүлэх тухай

"Мянган зоорь" төсөл хэрэгжүүлэх тухай

2022-12-02 359
"Мянган зоорь" төсөл хэрэгжүүлэх тухай

"Арван мянган хүлэмж" төсөл хэрэгжүүлэх тухай

2022-12-02 279
"Арван мянган хүлэмж" төсөл хэрэгжүүлэх тухай

"Дижитал Дорнод" төслийг хэрэгжүүлэх тухай

2022-12-02 257
"Дижитал Дорнод" төслийг хэрэгжүүлэх тухай

Аймгийн 2023 оны төсөв батлах тухай

2022-12-02 373
Аймгийн 2023 оны төсөв батлах тухай

Аймгийн Орон нутгийн хөгжлийн санд 2023 онд төвлөрүүлэх мөнгөн дэмжлэгийн хэмжээг батлах тухай

2022-12-02 245
Аймгийн Орон нутгийн хөгжлийн санд 2023 онд төвлөрүүлэх мөнгөн дэмжлэгийн хэмжээг батлах тухай

Аймгийн 2021 оны төсвийн гүйцэтгэл батлах тухай

2022-12-02 277
Аймгийн 2021 оны төсвийн гүйцэтгэл батлах тухай

Аймгийн 2023 оны хөгжлийн жилийн төлөвлөгөө шинэчлэн батлах тухай

2022-12-02 381
Аймгийн 2023 оны хөгжлийн жилийн төлөвлөгөө шинэчлэн батлах тухай

"Нутгийн удирдлагын байгууллага"-ын төлөөлөл сонгох тухай

2022-12-01 287
"Нутгийн удирдлагын байгууллага"-ын төлөөлөл сонгох тухай

Аймгийн 2022 оны хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөнд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх тухай

2022-12-01 297
Аймгийн 2022 оны хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөнд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх тухай

Санал дэмжих тухай

2022-12-01 266
Санал дэмжих тухай

Орон нутгийн өмчийн улсын үзлэг, тооллогын нэгдсэн дүнг батлах тухай

2022-12-01 266
Орон нутгийн өмчийн улсын үзлэг, тооллогын нэгдсэн дүнг батлах тухай

Барилга данснаас хасах тухай

2022-12-01 297
Барилга данснаас хасах тухай

Хөрөнгийн харилцааг зохицуулах тухай

2022-12-01 231
Хөрөнгийн харилцааг зохицуулах тухай

Төлөөлөгчдийн Ёс зүйн дүрэм батлах тухай

2022-04-14 200
Төлөөлөгчдийн Ёс зүйн дүрэм батлах тухай

ТА KHURAL.MN –Д ЯМАР ЧИГЛЭЛИЙН МЭДЭЭ ОРУУЛАХ ХЭРЭГТЭЙ ГЭЖ ҮЗЭЖ БАЙНА ВЭ?

санал өгсөн: 1209
469 / 39%
391 / 32%
166 / 14%
183 / 15%