Дорнод аймгийн ИТХ-ын АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДАС

Дорнод аймгийн ИТХ-ын АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДАС

Хуралдааны тогтоол


нийт 58

"Ногоон гудамж" төсөл хэрэгжүүлэх тухай

2023-01-05 149
"Ногоон гудамж" төсөл хэрэгжүүлэх тухай

"Хүн болох багаасаа" хүүхдийн гадаад хэлний сургалтын төсөл хэрэгжүүлэх тухай

2022-12-02 127
"Хүн болох багаасаа" хүүхдийн гадаад хэлний сургалтын төсөл хэрэгжүүлэх тухай

"Хүн болох багаасаа" авьяас сургалтын төсөл хэрэгжүүлэх тухай

2022-12-02 136
"Хүн болох багаасаа" авьяас сургалтын төсөл хэрэгжүүлэх тухай

"Хүн болох багаасаа" спортын сургалтын төсөл хэрэгжүүлэх тухай

2022-12-02 124
"Хүн болох багаасаа" спортын сургалтын төсөл хэрэгжүүлэх тухай

"Жимсний мод тариалъя" төсөл хэрэгжүүлэх тухай

2022-12-02 119
"Жимсний мод тариалъя" төсөл хэрэгжүүлэх тухай

"Мянган зоорь" төсөл хэрэгжүүлэх тухай

2022-12-02 139
"Мянган зоорь" төсөл хэрэгжүүлэх тухай

"Арван мянган хүлэмж" төсөл хэрэгжүүлэх тухай

2022-12-02 118
"Арван мянган хүлэмж" төсөл хэрэгжүүлэх тухай

"Дижитал Дорнод" төслийг хэрэгжүүлэх тухай

2022-12-02 117
"Дижитал Дорнод" төслийг хэрэгжүүлэх тухай

Аймгийн 2023 оны төсөв батлах тухай

2022-12-02 150
Аймгийн 2023 оны төсөв батлах тухай

Аймгийн Орон нутгийн хөгжлийн санд 2023 онд төвлөрүүлэх мөнгөн дэмжлэгийн хэмжээг батлах тухай

2022-12-02 106
Аймгийн Орон нутгийн хөгжлийн санд 2023 онд төвлөрүүлэх мөнгөн дэмжлэгийн хэмжээг батлах тухай

Аймгийн 2021 оны төсвийн гүйцэтгэл батлах тухай

2022-12-02 116
Аймгийн 2021 оны төсвийн гүйцэтгэл батлах тухай

Аймгийн 2023 оны хөгжлийн жилийн төлөвлөгөө шинэчлэн батлах тухай

2022-12-02 119
Аймгийн 2023 оны хөгжлийн жилийн төлөвлөгөө шинэчлэн батлах тухай

"Нутгийн удирдлагын байгууллага"-ын төлөөлөл сонгох тухай

2022-12-01 112
"Нутгийн удирдлагын байгууллага"-ын төлөөлөл сонгох тухай

Аймгийн 2022 оны хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөнд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх тухай

2022-12-01 121
Аймгийн 2022 оны хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөнд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх тухай

Санал дэмжих тухай

2022-12-01 113
Санал дэмжих тухай

Орон нутгийн өмчийн улсын үзлэг, тооллогын нэгдсэн дүнг батлах тухай

2022-12-01 115
Орон нутгийн өмчийн улсын үзлэг, тооллогын нэгдсэн дүнг батлах тухай

Барилга данснаас хасах тухай

2022-12-01 117
Барилга данснаас хасах тухай

Хөрөнгийн харилцааг зохицуулах тухай

2022-12-01 105
Хөрөнгийн харилцааг зохицуулах тухай

Төлөөлөгчдийн Ёс зүйн дүрэм батлах тухай

2022-04-14 31
Төлөөлөгчдийн Ёс зүйн дүрэм батлах тухай

ТА KHURAL.MN –Д ЯМАР ЧИГЛЭЛИЙН МЭДЭЭ ОРУУЛАХ ХЭРЭГТЭЙ ГЭЖ ҮЗЭЖ БАЙНА ВЭ?

санал өгсөн: 1126
515 / 46%
207 / 18%
203 / 18%
90 / 8%
111 / 10%