Дорнод аймгийн ИТХ-ын АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДАС

Санал асуулга (1)

Танд аймгийн ИТХ-ын үйл ажиллагаа нээлттэй, ил тод байж чаддаг уу? (86 нийт санал)
Сумдууд