Дорнод аймгийн ИТХ-ын АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДАС

Нийгмийн бодлогын хорооны гишүүд

2016-10-29 23:17
Нийгмийн бодлогын хороо
Хүн амын эрүүл мэнд
Хүн амын ахуйн үйлчилгээ /орон сууц, ундны ус, халаалт, цахилгаан, халуун ус, хог, бохир ус г.м/
Ажилгүйдлийг бууруулах, ажлын байр нэмэгдүүлэх
Ядуурлыг бууруулах, өрхийн амьжиргааг дээшлүүлэх
Өндөр настан, хүн амын эмзэг бүлгийн нийгмийн халамж үйлчилгээ
Хүүхэд, залуучууд болон эмэгтэйчүүд
Хөдөлмөрийн хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, нийгмийн даатгал, цалин тэтгэвэр
Төрийн үйлчилгээний байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт тавих, тайланг иргэдэд тавиулах
Нийгмийн бодлогын хорооны дарга гишүүд

 Э.Ундармаа

У.Ганхуяг

Ч.Ганбат

Ц.Баярхүү

Ш.Ёл

Н.Алтаншагай

П.Алтантуяа


2016-10-29 23:17

Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..

Сумдууд